Slide

Hoeverstaete is een nieuwe woon- en leefgemeenschap voor bewoners van 55plus en bestaat uit vier woongebouwen, te weten: de Vleugels, de Merel, de Zwaluw en de Alkenhorst. De woningen staan in een rustgevende, groene omgeving. In Hoeverstaete kunt u op een prettige manier oud kunnen worden zonder eenzaam te hoeven zijn, met de nodige reuring die daarbij hoort. En waar u kunt doorleven.

Bewoners centraal in Hoeverstaete
In 2019 hebben actieve bewoners en organisaties hard gewerkt om Hoeverstaete om te bouwen tot een actieve woon- en leefgemeenschap. Dat heeft inmiddels tot de nodige successen geleid.

Wat houdt deze woon- en leefgemeenschap in?
• Het huis wordt een Thuis waarbij de bewoners centraal staan. De brasserie wordt een ruimte waar eten, ontmoeting, contact en gezelligheid centraal staan. Het nieuwe hart van het gebouw.
• De Zorgcirkel levert zorg op maat aan bewoners die dat nodig hebben, waarbij de wensen van de bewoners centraal staan en waar u kunt doorleven.
• We streven naar een goede mix van vitale bewoners en bewoners die wat meer zorg of ondersteuning nodig hebben. Hiertoe hebben we een toewijzingscommissie opgezet die gesprekken voert met nieuwe bewoners en gezamenlijk de toewijzing doet.
• Voor de Hoeverstaete is een ondernemer aangesteld, Carola van den Berg. Zij is voor vragen, suggesties of aanbeveling bereikbaar via telefoonnummer 06 82062186 of mail c.vandenberg@habion.nl .

Nieuws

Nieuwsbericht Zorgsaamwonen

Nieuwsbericht Zorgsaamwonen

Hoeverstaete gaat nieuwe fase in

Hoeverstaete gaat nieuwe fase in

Nieuwsbrief Hoeverstaetus

Nieuwsbrief Hoeverstaetus

Agenda

Fitness
maandag 5 juni 2023

Fitness