Slide

Hoeverstaete is een nieuwe woon- en leefgemeenschap voor bewoners van 55plus en bestaat uit vier woongebouwen, te weten: de Vleugels, de Merel, de Zwaluw en de Alkenhorst. De woningen staan in een rustgevende, groene omgeving. In Hoeverstaete kunt u op een prettige manier oud kunnen worden zonder eenzaam te hoeven zijn, met de nodige reuring die daarbij hoort. En waar u kunt doorleven.

Bewoners centraal in Hoeverstaete
In 2019 hebben actieve bewoners en organisaties hard gewerkt om Hoeverstaete om te bouwen tot een actieve woon- en leefgemeenschap. Dat heeft inmiddels tot de nodige successen geleid. Op 1 januari 2020 hebben de huurdersvereniging, De Zorgcirkel, Habion en Adcase gezamenlijk een pilot gestart om dit concept verder vorm te geven. Deze pilot loopt nog tot 1 januari 2022.

Wat houdt deze pilot in?
• Het huis wordt een Thuis waarbij de bewoners centraal staan. De brasserie wordt een ruimte waar eten, ontmoeting, contact en gezelligheid centraal staan. Het nieuwe hart van het gebouw.
• De Zorgcirkel levert zorg op maat aan bewoners die dat nodig hebben, waarbij de wensen van de bewoners centraal staan en waar u kunt doorleven.
• We streven naar een goede mix van vitale bewoners en bewoners die wat meer zorg of ondersteuning nodig hebben. Hiertoe hebben we een toewijzingscommissie opgezet die gesprekken voert met nieuwe bewoners en gezamenlijk de toewijzing doet.
• Gedurende de pilot is er een kwartiermaker aangesteld, Astrid Admiraal. Zij is voor vragen, suggesties of aanbeveling bereikbaar via telefoonnummer 06 86 81 92 99 of mail a.admiraal@adcase.nl.

Nieuws

Nieuwsbericht Zorgsaamwonen

Nieuwsbericht Zorgsaamwonen

Nieuwsbrief Hoeverstaetus

Nieuwsbrief Hoeverstaetus

Agenda

Bloemenstal
woensdag 8 december 2021

Bloemenstal

Jeu de Boules
woensdag 8 december 2021

Jeu de Boules

Knutselclub
woensdag 8 december 2021

Knutselclub