De huurdersvereniging Hoeverstaete, De Zorgcirkel, Habion en Adcase zijn vanaf 1 januari 2020 een pilot gestart. Het doel van deze pilot was om het concept Liv inn een stap verder te brengen en te bezien of het concept breder kan worden uitgerold en in welke vorm. In Alkmaar lag de nadruk met name op de dienst zorg en de community. Nu de pilot eindigt is het tijd voor een nieuwe fase.

Is de pilot geslaagd?
Ondanks de lastige omstandigheden – corona speelde gedurende de gehele looptijd een rol van betekenis – is de conclusie dat de pilot geslaagd is. Dat wil zeggen dat de community, ondanks corona, vorm heeft gekregen en dat er door en voor bewoners van alles wordt opgepakt. De zorg is op een efficiëntere manier georganiseerd en er is, dankzij de pilot, zicht op de kosten en opbrengsten binnen de locatie Hoeverstaete (een business case is opgezet).

Nieuwe fase
Er breekt met ingang van 1 februari 2022 een nieuwe fase aan, die om een andere aanpak en invulling vraagt. Bekeken worden nu de mogelijkheden voor de realisatie van een Liv inn in Hoeverstaete.