Zorg is altijd dichtbij
In Hoeverstaete is alles erop gericht om u volop van het leven te laten genieten en zoveel mogelijk zelf en met andere bewoners te doen. U huurt een woning in een prettige en veilige omgeving.

In de wijk en binnen de woongemeenschap levert De Zorgcirkel zorg aan wie dat nodig heeft: van lichte ondersteuning tot intensieve zorg. Dat kan op twee manieren:

  1. Omdat u zelfstandig huurt en woont, krijgt u zorg in de vorm van thuiszorg, geïndiceerd door de wijkverpleegkundige.
  2. Als u een indicatie voor een zogenaamd Zorgzwaartepakket (ZZP) heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), kunt u kiezen voor het Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis. Dat betekent dat De Zorgcirkel (desgewenst) uw maaltijden verzorgt via het Buffettenpaleis, huishoudelijke hulp biedt en ondersteuning bij persoonlijke zorg of verpleging kan geven. Daarnaast biedt De Zorgcirkel ook dagbesteding.

Een inloopspreekuur voor al uw vragen ten aanzien van De Zorgcirkel. Iedere dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u met vragen ten aanzien van zorg, begeleiding of ondersteuning terecht bij Elvira Braak of Marloes Venmans, wijkverpleegkundigen van De Zorgcirkel. Zij zitten dan in het kantoor van de huiscoördinator in de hal.

Neem voor informatie over de zorgmogelijkheden contact op met:
De Zorgcirkel. Telefoon 088 – 55 99 500 of mail naar klantenservice@zorgcirkel.com , www.zorgcirkel.nl